Johtamisen Viitekehys navigointiin digitalisoituvassa maailmassa

“Digitaalinen murros on ennen muuta johtamishaaste. Muutos on nopea ja johtamisen viitekehys kompleksinen. Osaava johtaminen on liiketoiminnan kriittinen menestystekijä numero yksi.” – Antti Pikkusaari

Teknologian tulee olla palvelija, ei koskaan isäntä. Tämä periaate hämärtyy usein siksi, että toimintaympäristön muutosta leimaa teknologiamurros. Tämän pohjalta kuvitellaan, että go with the flow on oikea valinta ja että tuon valinnan ytimessä on teknologioiden suoraviivainen kopioiminen. Näin ei synny kestäviä ratkaisuja.

Kestävät ratkaisut ja todellinen kilpailukyky saavutetaan laittamalla liiketoiminta keskiöön, hahmottamalla toimintaympäristö riittävällä tarkkuudella, tulkitsemalla yrityksen tilannetekijät oikein – ja vetämällä oikeat johtopäätökset. Teknologia on mukana alusta loppuun, mutta vain välineenä.

Kaikki tämä on johtamista. Johtamista digitaalisessa murroksessa.