Kirja-arvio: Leading Digital

Tiivistelmä:

 • Digitaaliset teknologiamuutokset ovat juuri nyt kerääntymässä ja kertautumassa täydelliseksi myrskyksi, joka ei ole väistymässä lähiaikoina.
 • Digitaalisen murroksen vaikutukset liiketoimintaan ovat systeemisiä, minkä vuoksi pistemäiset ratkaisut reagointina muutokseen eivät riitä.
 • Digitaalinen transformaatio edustaa kokonaisvaltaista reagointia ja on ainoa oikea tapa organisoida muutoksen johtaminen.
 • Digitaalisessa transformaatiossa vaikuttaa kaksi yrityksen kyvykkyyden ulottuvuutta: Digitaalinen kyvykkyys ja Johtamiskyvykkyys.
 • Kummassakin ulottuvuudessa vahvan kyvykkyyden omaavat yritykset ovat Digitaalisia Mestareita.
 • Digitaaliset Mestarit ovat ylivoimaisia sekä kannattavuudessa että liikevaihdon synnyttämisen tehokkuudessa.
 • Digitaalisia Mestareita on jo kaikilla toimialoilla ja ne haastavat kunkin toimialan ”Hämeen hitaat” kamppailuun markkinaosuuksista.
 • Uusiutumiskykyinen yritys saa lisää pääomia, resursseja ja osaamista; uusiutumiskyvytön menettää ne.

MIT:n George Westerman ja Andrew McAfee sekä Cap Geminin Didier Bonnet kuvaavat kirjassaan Leading Digital sitä, millaisella muuntautumisella ja sen johtamisella yritykset selviävät voittajina digitaalisesta murroksesta. Toisin kuin niin monissa digitalisaatiota käsittelevissä teoksissa, ei tässä kirjassa keskitytä LD-nelikentta-webmaailman piilaaksoissa sikiäviin ja teknologiaan keskittyviin start-up:eihin. Sen sijaan siinä käsitellään olemassa olevia yrityksiä – niitä joihin yhä edelleen on sitoutunut massiivinen osuus taloudellisista ja inhimillisistä resursseista – eli juuri niistä resursseista, joiden kohtalosta olemme kollektiivisesti kiinnostuneita ja enenevissä määrin myös huolestuneita.

Teknologinen kehitys on aikamme ylivoimaisesti suurin muutosvoima. Edes globalisaatio ja kilpailun kansainvälistyminen eivät aiheita yhtä suuria paineita yritysten uudistumiselle. Digitalisaatio on terminä ytimekäs, mutta ilmeisenä riskinä on sen osa-alueiden jääminen tutkakatveeseen. Sosiaalinen media, mobiili tietoliikenne, Big Data, pilvipalvelut, laskentatehon jatkuva kasvu ja viimesimpänä vaan ei vähäisimpänä Esineiden Internet ovat jo kukin yksinään liiketoimintaa heiluttavia voimia. Digitalisaatioon kytkeytyvät muutokset ovat olleet käynnissä jo pitkään, mutta juuri nyt eri teknologiamuutosten yhteisvaikutus on kumuloitumassa ja kertautumassa täydelliseksi myrskyksi.

Digitaalisessa transformaatiossa on kyse reagoinnista digitaaliseen murrokseen. Kuinka niin transformaatio? Eikö vähän vähempikin riittäisi? Kirjan lukemisen myötä vastauksesta tulee ilmeinen: digitaalisen murroksen vaikutukset liiketoimintaan eivät ole pistemäisiä. Ikävä kyllä, vaikutukset ovat systeemisiä. Ne ilmaantuvat kaikkialle liiketoimintaan ja lähes yhtä aikaa. Lisäksi niiden yhteisvaikutus on osien summaa suurempi. Voimmeko siis reagoida pistemäisesti ja taklata eteen tulevia kupruja yksi kerrallaan? Emme voi. Liiketoiminnan transformaatio on ainoa oikea tapa hahmottaa edessä oleva haaste ja johtaa reagointia siihen. Muunlainen asennoituminen on ajanhukkaa ja vaarantaa nopeasti koko yrityksen.

Lue koko kirja-arvio täältä: aedon.fi

Digitalisaation kymmenen suurta päätöstä

Tiivistelmä:

 • Vastuu liiketoiminnan digitalisaation suurista päätöksistä kuuluu toimivalle johdolle, hallitukselle ja joskus omistajille.
 • Strategiset päätökset, niiden valmistelu ja toimeenpano, sekä niiden yhteydessä käsitellyt kysymykset edustavat digitalisaation konkretiaa.
 • Ensimmäinen askel on oikeiden asioiden tunnistus päätettäväksi.
 • Päätöksentekoon liittyvä epävarmuus tulee erottaa toteutukseen kytkeytyvästä riskistä.
 • Päätöksenteko merkitsee myös sitoutumista, jonka vaihtoehtoiskustannus tulee huomioida.
 • Suuret päätökset kytkeytyvät näihin teemoihin: ajoitus, laajuus, kohdistus, liiketoimintamalli, kilpailukyvyn perusta, luontaiset vahvuudet, kilpailuedun lähteet, toteutuskyky, toteutustapa ja strateginen joustavuus.

Kun seminaarit digitalisaation merkityksen oivaltamiseksi ja Pelastetaan Suomi -hengen nostattamiseksi on käyty, jo kotimatkalla mieleen hiipineeseen Decision making1”So What?” kysymykseen pitäisi alkaa pikkuhiljaa löytämään vastauksia. Ilman niitä kun tahtoo sisäiseen valaistumiseen jäädä ikävä varjo. Tämä kirjoitus yrittää hahmotella oikeat kysymykset ja päätöstä vaativat asiat, joiden myötä todellisia ratkaisuja on mahdollista saavuttaa.

Inspiraation lähteenä toimii muiden muassa McKinseyn mainio artikkeli Strategic principles for competing in the digital age. Tässä esitetty TOP10 lista eroaa kuitenkin merkittävästi McKinseyn TOP6 listasta muutenkin kuin pituuden puolesta. Lukijan kannattaakin verrata listoja ja pysähtyä hetkeksi miettimään miksi ne eroavat toisistaan niinkin paljon.

Päätöksenteko on jo itsessään arvokasta. Tekesin pääjohtajan Pekka Soinin patistelu ja rohkaisu onkin syytä ottaa tosissaan. Muussa tapauksessa riskinä on jääminen nukkujien ja neuvottomien joukkoon. Mutta huivi silmillä ei silti pidä lähteä lonkalta ammuskelemaan – voi osua varpaisiin.

Lue koko kirjoitus täältä: aedon.fi

Ydinliiketoiminnan transformaatio

Tiivistelmä:

 • Ydinliiketoiminnan transformaation edellyttämä muutos ei rajoitu yrityksen reuna-alueiden yksittäisiin tiimeihin tai toimintoihin. Ratkaisut eivät ole pistemäisiä eikä niitä saavuteta yksittäisillä IT-investoinneilla.
 • Transformaation ajovoimat johdetaan tarjooman vahvistamisesta, asiakaskokemuksen parantamisesta ja kustannustehokkuuden lisäämisestä. Viime kädessä kyse on kilpailukyvystä ja kasvun lähteistä.
 • Transformaation suunnittelu lähtee liikkeelle ulkoiset ja sisäiset tekijät huomioivalla tilannearviolla, joka on riittävän rehellinen ja itsekriittinen.
 • Transformaatiossa on kyse yrityksen kokonaisvaltaisesta uusiutumisesta, joka edellyttää kurinalaisesti toteutettuja innovaatioita liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla.
 • Rahaa ei tule heitellä sinne tänne. Investoinnit tulee johtaa kokonaiskuvasta ja yksittäisten satsauksen kohdalla tulee huomioida myös sen vaihtoehtoiskustannus.

Simon Waldman kuvasi Creative Disruption kirjassaan digitaalisessa murroksessa pärjäämiselle kolmeosaisen ohjeen: selviäminen edellyttää ydinliiketoiminnan transformaatiota, vierekkäisten kasvumahdollisuuksien löytämistä sekä innovointia oman liiketoiminnan reunamilla. Tässä Transformation1kirjoituksessa keskitytään noista ensimmäiseen – ydinliiketoiminnan transformaatioon – samalla sivuten myös innovaatioita ja uusien kasvuoptioiden hyödyntämistä. Inspiraatiota haetaan muun muassa McKinsey tiimin artikkelista The seven traits of effective digital enterprises, Alexander Osterwalderin Business Model Generation, Eric Riesin The Lean Start up, unohtamatta Steve Blankin liiketoiminnan synnyttämisen perusteosta The Four Steps to the Epiphany.

Liiketoiminnan transformaatio – milloin?

McKinsey artikkeli toteaa heti kärkeen yks’kantaan, että täydellinen transformaatio on tarpeen jotta yritys voi ylipäätään pysyä kilpailukykyisenä – the age of experimentation with digital is over. Mikäli arvoketjut ympärillä ovat murentumassa ja oma liiketoimintamalli on hajoamassa käsiin, alkaa olla jo kiire – varsinkin jos toteutuneiden lukujen taakse kätkeytyy pienellä pintarapsutuksella sama viesti.

Liiketoiminnan transformaatio – mitä?

Transformaatioon kytkeytyvä muutos koskee koko organisaatiota, kaikkia liiketoimintaprosesseja, vakiintuneita menetelmiä ja tapaa toimia. Muutos ei rajoitu reuna-alueille joihinkin tiimeihin tai vain joihinkin yrityksen toimintoihin. Haetut ratkaisut eivät ole enää pistemäisiä eikä niitä voida hoitaa yksittäisillä IT-investoinneilla.

Lue koko kirjoitus täältä: aedon.fi

Kirja-arvio: Luova Murros

Simon Waldman on kirjoittanut ajankohtaisen ja erittäin relevantin kirjan digitaalisen murroksen vaikutuksista liiketoimintaan. Kirjassaan Creative Disruption Waldman jäsentelee ja kuvaa niitä käytännön keinoja, joilla olemassa olevien yritysten tulisi pyrkiä muuntautumaan selviytyäkseen digitalisaation synnyttämästä murroksesta.

Kirjan pääviestit ovat:

 • Digitalisointi ja internet ovat käynnistäneet luovan tuhon aikakauden, joka muokkaa merkittävällä tavalla lähes kaikkia toimialoja ja yrityksiä.
 • Usein edessä on yrityksen ydinliiketoiminnan transformaatio, ei pelkästään muutama IT:tä soveltava tehostushanke ja uuden digitaalisen myyntikanavan pystytys, kuten monessa yrityksessä yhä toivotaan.
 • Murros kaataa monia suuriakin yrityksiä joiden omistajat/johto eivät havahdu muutokseen ajoissa tai hyväksy sitä tosiasiaa, että muutaman vuoden päästä heidän yrityksensä on merkittävästi erilainen.
 • Murroksesta selviäminen edellyttää ydinliiketoiminnan transformaatiota, vierekkäisten kasvumahdollisuuksien löytämistä sekä innovointia oman liiketoiminnan reunamilla.

Lue kirja-arvio kokonaisuudessaan täältä: aedon.fi.

Digitaalisen murroksen haaste johtamiselle

Digitalisaatio innostaa. Se näyttäisi tuovan paljon hyvää. Tai vähintäinkin se luo suuren määrän uusia mahdollisuuksia. Joskus toki muistetaan mainita myös se, millaisen päänsäryn se aiheuttaa meille kaikille – oli kyse sitten henkilökohtaisesta osaamisesta, yrityksen kilpailukyvystä taikka kansantalouden vajeista.

Globalisaation ohella digitalisaatio on toinen keskeisistä liiketoimintaympäristöä muokkaavista megatrendeistä. Johtamisen haaste käy suureksi koska toimintaympäristö on sekä kompleksinen että dynaaminen. Eikä oloa helpota yhtään toteamus: muutos ei enää koskaan tule olemaan niin hidasta kuin nyt.

Luovan tuhon Shiva-jumala
Luovan tuhon Shiva-jumala

Digitaalinen murros jäsentyy hyvin luovan tuhon käsitteen avulla. Kun käyttöön otetaan vielä intialainen jumala, voidaan tilanne visualisoida: samalla kun Shiva kylvää uusia liiketoimintaversoja oikealla kädellään, tuhoaa se armotta vanhaa vasemmalla kädellään.

Start-upin kannalta tilanne on aika kiva: jumala hymyilee ja päätä silittää tuo oikea käsi. Valitettavasti start-upit eivät (vielä vähään aikaan) Suomea pelasta. Kansantalouden iskukyky riippuu vielä pitkään vanhoista rakenteista eli olemassa olevasta liiketoiminnasta.

Mutta mutta. Luova tuho ei välitä vanhoista rakenteista: tehoton, kilpailukyvytön ja kannattamaton häviää. Mikä neuvoksi? Miten vanha runko saadaan tuottamaan uusia ja nopeasti vahvistuvia versoja? Miten liiketoiminta saadaan uusiutumaan? Vastaus: hyvällä johtamisella.

Johtamista on tietysti monenlaista ja sitä tapahtuu monissa eri tilanteissa. Kun näkökulmaksi otetaan liiketoiminta kokonaisuutena ja kun konteksti on voimakkaassa muutostilassa oleva toimintaympäristö, valikoituu sopivaksi pääotsikoksi strategialla johtaminen digitaalisessa murroksessa.

Murroksesta nousevat vaatimukset johtamiselle ovat moninaiset, mutta karkealla tasolla asia on periaatteessa yksinkertainen. Hyvän johtamisen tunnusmerkkejä ovat:

 • toimintaympäristön muutoksen ja sen liiketoiminnallisen merkityksen hahmotus
 • tilannesidonnaiset eli ympäristömuutoksiin ja yrityksen sisäiseen todellisuuteen kytketyt valinnat
 • toteutuskyky inkrementaalisista parannuksista ydinliiketoiminnan transformaatioon

 

Digitalisaation kolme estettä: sokeus, neuvottomuus ja kyvyttömyys

Digitalisaatio on noussut ehdolle suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parannuskeinoksi ja siinä sivussa kansantaloudelliseksi ihmelääkkeeksi. Kaiken hypetyksen keskellä alkaa olla vaikeaa nähdä metsä puilta. Hieman karrikoiden digitalisaation hyödyntämisen esteet voi jakaa kolmeen ryhmään: sokeus, neuvottomuus ja kyvyttömyys. Nämä kaikki palautuvat viime kädessä johtamiseen – ne ovat modernin liiketoimintaympäristön johtamiselle asettamia haasteita.

Lue koko juttu täältä: aedon.fi