Kirja-arvio: Luova Murros

Simon Waldman on kirjoittanut ajankohtaisen ja erittäin relevantin kirjan digitaalisen murroksen vaikutuksista liiketoimintaan. Kirjassaan Creative Disruption Waldman jäsentelee ja kuvaa niitä käytännön keinoja, joilla olemassa olevien yritysten tulisi pyrkiä muuntautumaan selviytyäkseen digitalisaation synnyttämästä murroksesta.

Kirjan pääviestit ovat:

  • Digitalisointi ja internet ovat käynnistäneet luovan tuhon aikakauden, joka muokkaa merkittävällä tavalla lähes kaikkia toimialoja ja yrityksiä.
  • Usein edessä on yrityksen ydinliiketoiminnan transformaatio, ei pelkästään muutama IT:tä soveltava tehostushanke ja uuden digitaalisen myyntikanavan pystytys, kuten monessa yrityksessä yhä toivotaan.
  • Murros kaataa monia suuriakin yrityksiä joiden omistajat/johto eivät havahdu muutokseen ajoissa tai hyväksy sitä tosiasiaa, että muutaman vuoden päästä heidän yrityksensä on merkittävästi erilainen.
  • Murroksesta selviäminen edellyttää ydinliiketoiminnan transformaatiota, vierekkäisten kasvumahdollisuuksien löytämistä sekä innovointia oman liiketoiminnan reunamilla.

Lue kirja-arvio kokonaisuudessaan täältä: aedon.fi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *