Ydinliiketoiminnan transformaatio

Tiivistelmä:

  • Ydinliiketoiminnan transformaation edellyttämä muutos ei rajoitu yrityksen reuna-alueiden yksittäisiin tiimeihin tai toimintoihin. Ratkaisut eivät ole pistemäisiä eikä niitä saavuteta yksittäisillä IT-investoinneilla.
  • Transformaation ajovoimat johdetaan tarjooman vahvistamisesta, asiakaskokemuksen parantamisesta ja kustannustehokkuuden lisäämisestä. Viime kädessä kyse on kilpailukyvystä ja kasvun lähteistä.
  • Transformaation suunnittelu lähtee liikkeelle ulkoiset ja sisäiset tekijät huomioivalla tilannearviolla, joka on riittävän rehellinen ja itsekriittinen.
  • Transformaatiossa on kyse yrityksen kokonaisvaltaisesta uusiutumisesta, joka edellyttää kurinalaisesti toteutettuja innovaatioita liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla.
  • Rahaa ei tule heitellä sinne tänne. Investoinnit tulee johtaa kokonaiskuvasta ja yksittäisten satsauksen kohdalla tulee huomioida myös sen vaihtoehtoiskustannus.

Simon Waldman kuvasi Creative Disruption kirjassaan digitaalisessa murroksessa pärjäämiselle kolmeosaisen ohjeen: selviäminen edellyttää ydinliiketoiminnan transformaatiota, vierekkäisten kasvumahdollisuuksien löytämistä sekä innovointia oman liiketoiminnan reunamilla. Tässä Transformation1kirjoituksessa keskitytään noista ensimmäiseen – ydinliiketoiminnan transformaatioon – samalla sivuten myös innovaatioita ja uusien kasvuoptioiden hyödyntämistä. Inspiraatiota haetaan muun muassa McKinsey tiimin artikkelista The seven traits of effective digital enterprises, Alexander Osterwalderin Business Model Generation, Eric Riesin The Lean Start up, unohtamatta Steve Blankin liiketoiminnan synnyttämisen perusteosta The Four Steps to the Epiphany.

Liiketoiminnan transformaatio – milloin?

McKinsey artikkeli toteaa heti kärkeen yks’kantaan, että täydellinen transformaatio on tarpeen jotta yritys voi ylipäätään pysyä kilpailukykyisenä – the age of experimentation with digital is over. Mikäli arvoketjut ympärillä ovat murentumassa ja oma liiketoimintamalli on hajoamassa käsiin, alkaa olla jo kiire – varsinkin jos toteutuneiden lukujen taakse kätkeytyy pienellä pintarapsutuksella sama viesti.

Liiketoiminnan transformaatio – mitä?

Transformaatioon kytkeytyvä muutos koskee koko organisaatiota, kaikkia liiketoimintaprosesseja, vakiintuneita menetelmiä ja tapaa toimia. Muutos ei rajoitu reuna-alueille joihinkin tiimeihin tai vain joihinkin yrityksen toimintoihin. Haetut ratkaisut eivät ole enää pistemäisiä eikä niitä voida hoitaa yksittäisillä IT-investoinneilla.

Lue koko kirjoitus täältä: aedon.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *