Etusivu

“Digitaalinen murros on ennen muuta johtamishaaste. Muutos on nopea ja johtamisen viitekehys kompleksinen. Muutosjohtamisesta tulee liiketoiminnan kriittinen menestystekijä” – Antti Pikkusaari

Teknologian nopea kehitys siirtää tuottavuusrajaa liiketoiminnan kaikilla alueilla operatiivisesta tehokkuudesta asiakasarvon ja hyvän asiakaskokemuksen lähteisiin. Kilpailijoiden investoidessa teknologiaan ja sitä hyödyntäviin yrityksen kyvykkyyksiin, vaatii kilpailukyvyn ylläpitäminen vahvaa reagointia. Muutosjohtamisen haasteet vaikuttavat kahdessa suunnassa: Samanaikaisesti tulee tehdä oikeita asioita ja tehdä asioita oikein. Näistä ensimmäinen kytkeytyy strategisiin valintoihin ja niiden toimeenpanoon. Jälkimmäisessä on kyse toiminnankehityksestä.

Muutosjohtaminen palveluna tarkoittaa, että organisaation tueksi valjastetaan kokenut ja monipuolisesti liiketoiminnan hallitseva vuokrajohtaja. Interim Manager vuokrajohtajan hyödyntämisen edut ovat ilmeiset:

  • Vuokrajohtajan henkilökohtaisena agendana on muutos Status Quon säilyttämisen sijaan
  • Resurssien kohdentaminen johtamiskyvykkyyksien kapeikkoihin ja muutoshankkeen murtokohtiin
  • Joustavuus ja kustannustehokkuus osa-aikaisuuden ja nopean aloituksen/lopetuksen myötä
  • Hyvä skaalautuvuus kohdistetusta kerta-avusta vt-toimitusjohtajuuteen
  • Investoinnin riskittömyys – varsinkin rekrytointiin verrattuna
  • Vuokrajohtajan riippumattomuus ja objektiivisuus ilman roolia tulevassa organisaatiossa

Muutosjohtamisen tarpeiden ja valmiuksien kartoitus on nyt helppoa. Varaa yrityksellesi Muutosjohtamisen Analyysipäivä.

Muutosjohtaminen digitaalisessa murroksessa Youtube-kanavissa suomeksi ja englanniksi.