Digitaalinen murros ja johtaminen

Digitalisaatio innostaa. Se näyttäisi tuovan paljon hyvää. Tai vähintäinkin se luo suuren määrän uusia mahdollisuuksia. Joskus muistetaan mainita myös se, millaisen päänsäryn se aiheuttaa meille kaikille – oli kyse sitten henkilökohtaisesta osaamisesta, yrityksen kilpailukyvystä taikka kansantalouden vajeista.

Globalisaation ohella digitalisaatio on toinen keskeisistä liiketoimintaympäristöä muokkaavista megatrendeistä. Johtamisen haaste käy suureksi koska toimintaympäristö on sekä kompleksinen että dynaaminen. Eikä oloa helpota yhtään toteamus: muutos ei enää koskaan tule olemaan niin hidasta kuin nyt.

Digitaalinen murros jäsentyy hyvin luovan tuhon käsitteen avulla. Kun käyttöön otetaan vielä intialainen jumala, voidaan tilanne visualisoida: samalla kun Shiva kylvää uusia liiketoimintaversoja oikealla kädellään, tuhoaa se armotta vanhaa vasemmalla kädellään.

Start-upin kannalta tilanne on aika kiva: jumala hymyilee ja päätä silittää tuo oikea käsi. Valitettavasti start-upit eivät vielä vähään aikaan Suomea ja sen kustannusrakennetta kannattele. Kansantalouden iskukyky riippuu vielä pitkään vanhoista rakenteista eli olemassa olevasta liiketoiminnasta.

Mutta mutta. Luova tuho ei välitä vanhoista rakenteista: tehoton, kilpailukyvytön ja kannattamaton häviää. Mikä neuvoksi? Miten vanha runko saadaan tuottamaan uusia ja nopeasti vahvistuvia versoja? Miten liiketoiminta saadaan uusiutumaan? Vastaus: hyvällä johtamisella.

Johtamista on tietysti monenlaista ja sitä tapahtuu monissa eri tilanteissa. Kun konteksti on voimakkaassa muutostilassa oleva toimintaympäristö, valikoituu sopivaksi pääotsikoksi Johtaminen digitaalisessa murroksessa.

Murroksesta nousevat vaatimukset johtamiselle ovat moninaiset, mutta karkea jäsentely on suoraviivainen. Digitaalisen murroksen johtamiselle asettamat vaatimukset voidaan ryhmitellä seuraavasti:

  1. Tunnistetaan relevantit teknologiat ja niissä tapahtuvat muutokset
  2. Ymmärretään muutosten vaikutukset toimintaympäristöön mahdollisimman hyvin
  3. Hahmotetaan tilannetekijät kokonaisvaltaisesti ja tehdään parhaat mahdolliset valinnat
  4. Optimoidaan panostukset kilpailuprofiilin parantamiseksi
  5. Kehitetään yrityksen kyvykkyyksiä kilpailukyvyn ja uusiutumisen ehdoilla

Katso tarkempi kuvaus viiden kerroksen Johtamisen Viitekehyksestä täältä.

Käytännössä tilanteen kompleksisuus ja dynaamisuus näkyy niin, että listatuista alueista vain ensimmäinen on melko helppo: teknologiamuutoksesta voi lukea lähes kaikista kuviteltavissa olevista medioista ja suuret kansainväliset konsulttitalot tuottavat listauksia kuumimmista teknologiatrendeistä.

Johtamisen haaste kasvaa kuitenkin nopeasti kohdasta 2 eteenpäin. Teknologiamuutosten vaikutusten hahmottaminen juuri meidän liiketoimintaympäristöömme on kaukana triviaalista. Vaikutuksen mekanismit ja ilmenemismuodot voivat olla yllättäviä. Jälkeenpäin on helppo osoittaa syyt ekosysteemin ja kilpailukentän murroksen taustalla. Mutta se on myöhäistä jos Shiva on jo ehtinyt runnella sokean, neuvottoman ja/tai kyvyttömän.