Tekoäly haastaa johtamisen

“The fundamental tenets of leadership — vision, communication, agility, and flexibility — will always be essential. However, it’s dangerous for today’s leaders to consider AI as just another technology. AI brings with it new business opportunities, risks, responsibilities and insights — all of which require a new approach to leadership.”

QuantumBlack kirjoittaa näkemyksellisesti tekoälyn johtamiselle asettamista uusista haasteista. Artikkeli on silkkaa rautaa alusta loppuun, mutta tässä yritys nostaa esille tärkeimmät näkökulmat. Mukana tulkintaa ja laventamista. Numerointi viittaa artikkelissa käytettyyn.

1. Ajattele kokonaisvaltaisesti läpi arvoketjun – kasvun ja kannattavuuden lähteet eivät löydy pelkkää teknologiaa tuijottamalla. Ajattele ekosysteemin laajuisesti, jotta voit tunnistaa uudet arvon luonnin ja kaappauksen tilaisuudet ja uusien kumppanuuksien mahdollisuudet.

2. Digitalisaatiota leimaa epävarmuus ja kompleksisuus. Älä siis hirttäydy yksittäisen hankkeen kannattavuuslaskelmaan; läpilyönnit ja suuret mahdollisuudet kumpuavat hankesalkusta ja SEN taitavasta hallinnasta. Hankesalkku tarkoittaa tässä digitaalisen innovaation integraation ja skaalauksen ohella (tai sijaan) innovaatioiden löytämistä ja niiden toimivuuden testausta markkinassa. Siis ei vain Business Backbone hankkeita vaan myös Digital Frontline hankkeita (Sofigate terminologia).

3. Monimuotoisuus parantaa datan laatua ja luotettavuutta ja auttaa välttämään painotusten (bias) sudenkuopat. Tärkeintä on ajattelun ja ideoiden monimuotoisuus, ei se jonka näkee naamasta tai pukuhuoneessa. Monimuotoisuudesta tulee näin tiimityön resurssoinnin tavoite lyhyellä aikavälillä ja organisaation kehittämisen kulmakivi hieman pidemmällä.

4. Tekoälyn käyttöönotto liiketoiminnassa vaatii luottamusta yritykseen ja sen johtoon sekä uskoa neuroverkkojen “mustiin laatikoihin” ja algoritmien tuottamiin tuloksiin. Näin viestinnästä tulee tekoälyn lanseerauksen kovaa ydintä.

5. Digitaalinen murros edellyttää päätöksenteon keskittämistä ja hajauttamista yhtä aikaa. Vahvalla visiolla vältetään anarkia ja strateginen ajautuminen, mutta monimutkaisuuden myötä kaikkea päätöksentekoa tai oppimista EI VOI keskittää. Johtajan tulee olla Kasvihuonearkkitehti – jonkun pitää olla arkkitehti ja ehkä soihdunkantajakin, mutta ilman kasvihuonetta innovointi ja uudistuminen eivät ole elinvoimaisia.

6. Koulutustaustastaan tai mukavuusalueestaan riippumatta johtajan tulee viimeistään nyt työntää kädet teknologiasantaan. Hänen pitää kyetä hahmottamaan tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitukset. Liiketoiminnan ja teknologian dialogin täytyy olla saumatonta.

7. Keskustelu tekoälystä vie myös liiketoiminnan ulkopuolisille poluille. Tätä ei tule pelätä tai vältellä.

8. Kun datasta tulee kriittinen menestystekijä tulee myös sen turvaamisesta sitä. Niin kriittistä, että asiaa ei voi enää lokeroida tietoturvaeksperteille, vaan nostaa se organisaatiokulttuurin tasolle.

9. Teknologian kehityksessa kiinni pysyminen edellyttää keinoihin ja kyvykkyyksiin kytkeytyvää strategista valintaa. Päävaihtoehdot ovat kumppaniin luottaminen tai oman kyvykkyyden luonti – tai suljetut vs. avoimet ratkaisut.

10. Pidä mieli avoimena – data voi paljastaa liiketoiminnasta myös täysin odottamattomia asioita.